\n


2013-05-06 12:40

Dėl šmeižikiško straipsnio MKL svetainėje (skaitytojo laiškas)

Lietuvos moksleivių krepšinio lygos internetiniame puslapyje š.m. balandžio mėn. 30 d. pasirodė straipsnis „Manijos Moksleivių krepšinio lyga įspėjo Sabonio KC 2001 metų komandą dėl netinkamo jaunųjų krepšininkų tėvų elgesio“, kuriame, be kita ko, pateiktas Sabonio KC I komandos tėvų-žiūrovų elgesio Šilutėje aprašymas. Kadangi Manijos Moksleivių krepšinio lyga nepageidavo išklausyti ir kitos pusės, o vadovavosi išimtinai tik vyr. teisėjos Renatos Radišauskaitės raštu, esu priverstas pakomentuoti kai kuriuos teisėjos teiginius, išdėstytus minėtame straipsnyje.

„Prasidėjus varžyboms ir komandoms tik spėjus atlikti 2-3 puolimo atakas, prasidėjo  Kauno komandos žaidėjų „mamyčių šou“. Nepatenkintos teisėjų sprendimais ir jau su iš ankstine nuomone, kad teisėjai vis tiek „nušvilps“ varžybas, isteriškais balsais (viena iš jų net įbėgusi į aikštelę) paleido tokių žodžių tiradą, kad teisėjams teko prieiti prie jų ir paprašyti elgtis kultūringiau. Į šį prašymą buvo atsakyta žodžiais „Ką tu čia mums aiškini!“.”

Tai yra melas. Audringą žiūrovų reakciją iššaukė abejotini teisėjų sprendimai jau pačioje rungtynių pradžioje. Joks žiūrovas į aikštelę net nebuvo įbėgęs.

„Komandos treneriai bei vaikai, žaidžiantys „Pirmame iššūkyje“ žino, kad varžybose jie turi laikytis tam tikrų specifinių gynybos taisyklių, pvz: kai kita komanda valdo kamuolį, gintis tik nuo vidurio linijos iki 4 kėlinio paskutinių 2 min. Bet vaikai yra vaikai ir kartais tenka jiems priminti. Kai buvo kreiptasi į tuo metu aikštėje esančius Kauno komandos žaidėjus (vėliau ir į trenerį) su prašymu laikytis šios taisyklės, ir tik vardan to, kad jiems nebūtų fiksuojamos pražangos jų puolimo zonoje jiems ginantis, iš vienos jų mamos sulaukė agresyvios replikos „Tu ką, paskaitą atvažiavai čia vesti?“ Tiek neapykantos mintyse ir žodžiuose teisėjams, kad net nesuprato teisėjų pagalbos jų pačių vaikų komandai! Ir kas šioje situacijoje aklas?”

Vadovaujantis nuostatais, „Pirmojo iššūkio“ čempionatuose draudžiama gintis varžovų aikštės pusėje, išskyrus ketvirtojo kėlinio ir papildomo laiko paskutines 2 minutes. Draudimas įsigalioja komandai pilnai apvaldžius kamuolį arba jai įmetant kamuolį iš užribio savo gynybos zonoje. Kauno komandos žaidėjai bandydavo perimti neapvaldytą kamuolį, tai yra, kai tik dar vykdavo kova dėl atšokusio kamuolio ir priešininkų komandos žaidėjai dar nebūdavo pilnai apvaldę kamuolį. Stebiuosi, kad ta pati teisėja, taip skrupulingai besistengdama laikytis šios FIBA krepšinio taisyklių išlygos MKL čempionatuose, pamiršo apie kitą išlygą, kai „Manijos“ bei „Pirmojo iššūkio“ čempionatuose galima tik asmeninė gynyba. Draudžiama gintis: zonine gynyba, naudoti zoninį presingą  bei naudoti puolėjo dvigubą gynybą. Puolėjo dvigubą gynybą galima naudoti tik baudos aikštelės zonoje. Šilutės komandos žaidėjai sėkmingai taikė tiek zoninę gynybą, tiek ir puolėjo dvigubą gynybą. Čia, matyt, teisėja ir turėjo omenyje teisėjų pagalbą vaikų komandai, tačiau tik ne Kauno, o vietinei, Šilutės komandai.

„Varžybų eigoje įvyko kontaktas tarp dviejų žaidėjų, ko eigoje svečių komandos žaidėjas susimušė kelio sąnarį. Po akimirkos į aikštelę vėl įbėgo ta pati mama, kuri jau rungtynių pradžioje buvo perspėta dėl savo elgesio. Paprašius išeiti iš aikštelės, išgirdome pasiūlymą „Eik tu š...!“. Priėjus prie svečių komandos trenerio su prašymu, kad jis kreiptųsi į savo žaidėjų tėvus, nes kitu atveju teks nutraukti varžybas arba kviesti policiją. Tuo metu įsisiautėjusią mamą iš aikštelės ištraukė kiti tėvai. Gal ir klystu, bet bendraujant su svečių komandos treneriu, supratau, kad jis bejėgis dėl jo komandą „palaikančios grupės“ elgesio. Šiaip priekaištų dėl trenerio elgesio varžybų metu neturiu. Be to, suprantu: „Kas moka, tiems šokama“.”

Prieš Sabonio KC I komandos žaidėją buvo grubiai prasižengta aikštelės viduryje, ko pasekoje teisėjai skyrė nesportinę pražangą Šilutės komandos žaidėjui. Kauno komandos žaidėjas, susiėmęs už kelio ir skausmo iškreiptu veidu gulėjo ant aikštelės grindų, negalėdamas atsikelti. Minėta mama prašė pakviesti mediką, tačiau vyr. teisėja Renata Radišauskaitė jai atrėžė, kad mediko nebus, nes, cituoju „nėra etato...“. Kol vyko ginčai, vaikas gulėjo, negalėdamas pakilti nuo salės grindų. Tada pati mama priėjo, padėjo vaikui atsikelti ir nušlubuoti iki Kauno komandos atsarginių žaidėju suolelio. Ar žinote, kokia buvo vyr. teisėjos Renatos Radišauskaitės reakcija? Ji pagrasino iškviesti policiją! Atkreipkite dėmesį, iškviesti ne medikus, kurie apžiūrėtų vaiko koją, o policiją! Sprendžiant iš teisėjos pavardės darau prielaidą, kad teisėja vaikų neturi ir, matyt, nesupranta, kad vienuolikmetis vaikas kitaip reaguoja į skausmą, nei paauglys ar suaugęs žmogus, kad vaikui reikėtų suteikti skubią medicininę pagalbą, o ne grasinti policija jo mamai. Teisėja daug kalba apie vaikus, jaunuosius žaidėjus, tai ir elkitės su jais, kaip su vaikais, o ne suaugusiais žaidėjais. Ir negrasinkit vaiko mamai policija vien tik už tai, kad savo vaikui padėjo atsikelti ir nueiti iki komandos suolelio. Kita vertus, kitokios reakcijos reikalautų paprastas žmogiškumas, kuris teisėjai, matyt, yra svetimas. Mama pati paliko aikštelę, niekas jos neištempė ir netraukė. Kažkas iš sekretoriato iškvietė greitąją pagalbą, tačiau, matyt, nepaaiškino, kokiu tikslu kviečia, nes atvykę medikai neturėjo nei ledo, nei kitų priemonių keliui atšaldyti. Medikai norėjo išvežti vaiką į Klaipėdos ligoninę, gerai tik, kad ta pati mama ir treneris pasipriešino, ir džiaugiuosi, kad teisėja dėl to neiškvietė policijos.

„Pripažįstu, žodinis svečių teroras (daugelį situacijų nepagrįstas) su įmantriausiais epitetais visų varžybų metu šiek tiek „išmušė iš balno“ jaunąjį teisėją (nefiksavo keletą akivaizdžių pažeidimų antroje žaidimo pusėje). Tačiau, jeigu jau visas varžybas tėvai-svečiai bandė mokyti teisėjus, kaip jiems teisėjauti, jie turėtų bent išgirsti ir tai, kad beveik visais atvejais kitas teisėjas negali kištis į kolegos priimamus sprendimus. Jis gali tik diskutuojant patarti, kaip teisingai traktuoti tą pačią situaciją kitą kartą.”

Aš pasakyčiau kiek kitaip. Teisėjų klaidos, šališkas teisėjavimas, čempionatų nuostatų piktybiškas ignoravimas “išmušė iš balno” tėvus-žiūrovus, kurie pasipiktino tuo, ką mato aikštelėje. Paminėsiu tik vieną atvejį iš daugelio (yra filmuota medžiaga). Besibaigiant rungtynėms, kai buvo kovojama dėl kiekvieno taško, vyko kova dėl kamuolio po Šilutės komandos krepšiu. Kamuolys nebuvo apvaldytas nė vieno žaidėjo, ridinėjosi ant aikštelės grindų, kol pirmas kamuolį sugriebė Kauno komandos žaidėjas. Deja, vyr. teisėja Renata Radišauskaitė, stovėdama šalia ir viską puikiausiai matydama, nedelsiant sušvilpė ir užfiksavo ginčą... Įdomu tai, kad taip vadinamas „jaunasis teisėjas“ teisėjavo kur kas kokybiškiau ir objektyviau, nei pati vyr. teisėja.

„Nenutraukė varžybų, nes nenorėjo atimti iš jaunųjų žaidėjų galimybės kovoti iki galo. Sustabdė ir pedagoginis mąstymas. Džiaugiausi, kad mažo miestelio vaikai gali kaip lygus su lygiu kovoti su didmiesčio vaikais. Tačiau liūdino, kad šiose rungtynėse pagrindinės personos buvo tėvai, o ne žaidėjai! Atvirai galiu pasakyti, kad jie trukdė teisėjų ir, kaip vėliau sužinojau, sekretoriato darbui. Šių tėvų arogancija ir priešiškumas varžybų teisėjams, kuris buvo rodomas ir po varžybų (siūlymas mano kolegai eiti pasikalbėti į lauką arba pypinimas mašinų aikštelėje išvažiuojant (net juokinga, kai suaugę taip elgiasi)), leidžia manyti, kad, jeigu jau atvažiavo į provinciją ir dar piniginės ne tuščios, TAI GALIMA ELGTIS KAIP NORI – net kiaule su pakrikusiais nervais pavirsti.”

Įdomu, kodėl nepasireiškė teisėjos pedagoginis mąstymas, kai grasino iškviesti policiją mamai, kuri padėjo savo vaikui nušlubuoti prie komandos suolelio? Ar tas džiaugsmas dėl mažo miestelio vaikų neįtakojo teisėjos teisėjavimo? Ar teisėja tikrai buvo nešališka ir objektyvi? Kiek teko stebėti varžybų, niekur nėra taikstomasi su šališku ir nekokybišku teisėjavimu, ar tai bus varžybos mažame miestelyje ar Eurolygos rungtynės dideliame mieste. Toks teisėjavimas visada iššaukia vienokią ar kitokią žiūrovų reakciją. Laikas tai žinoti ir teisėjai. Ir nesvarbu, kad rungtynės vyksta Šilutėje ar Kaune, kad žaidžia vienuolikmečiai-dvylikamečiai vaikai. Teisėjas visada privalo kokybiškai ir nešališkai atlikti savo darbą. Melas, kad buvo trukdoma sekretoriato darbui. Nebent tik, kad sekretoriatas buvo priverstas pasirūpinti medicinos personalu, kurio nebuvo, todėl ir kvietė greitąją pagalbą. Aš savo ruožtu pasakyčiau, kad buvo trukdomas Kauno komandos trenerio tiesioginis darbas – vadovauti komandai per rungtynes, nes tuo metu jis turėjo diskutuoti su medikais, kurie norėjo išsivežti vaiką į ligoninę. Dėl pasiūlymo teisėjui išeiti į lauką pasikalbėti, tai daugiau nesusipratimas, nei kriminalo vertas įvykis. Jau po rungtynių, už sporto salės durų, man pačiam stovint kartu su kitais tėvais ir kalbantis, minėtas teisėjas praeidamas kažką mums pasakė, tačiau aš gerai nenugirdau ir, pakėlęs galvą, pažiūrėjau į jį. Teisėjas agresyviai sušuko man, ko tu čia žiūri… Tiesiog pasiūliau jam pasikalbėti lauke. Nemanau, kad teisėjas, net ir pasibaigus rungtynėms, jau ir persirengęs, turėtų provokuoti žiūrovus. Gal tiesiog buvo bandoma išprovokuoti kokiai nors neigiamai reakcijai, agresyviam elgesiui? 

„Tebūnie šios išsakytos mintys būna tarsi nebylus šauksmas tyruose, ir galbūt kažkuris stebintis savo atžalų žaidimą krepšinio aikštelėje pamatys tai teisėjų akyse...”

Tebūnie mano atsakymas į vyr. teisėjos Renatos Radišauskaitės išsakytas mintis NEBŪNA šauksmas tyruose. Taip pat, kaip ir Šilutės komandos trenerio, tarsi sirgaliaus, švilpimas Kauno komandos atakos metu, Šilutės komandos sirgalių nepadorūs gestai Kauno komandos treneriui, Kauno komandos trenerio įžeidinėjimai, asmens, filmavusio rungtynes, replikos Kauno komandos trenerio atžvilgiu, jau nekalbant apie replikas laidomas Kauno komandos sirgalių atžvilgiu. Tačiau mes nesiskundėme ir nereiškėme jokių pretenzijų, kol nepasirodė šmeižikiškas straipsnis mūsų atžvilgiu. Šilutės komandai linkime sėkmės toliau kovojant dėl vietos pirmajame divizione, tačiau tiek teisėjai, tiek ir Šilutės komandai bei jos sirgaliams primename, kad taip pat reikia mokėti ir pralaimėti.

Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad Manijos Moksleivių krepšinio lyga įsigilins į šią situaciją ir viliuosi, kad dės visas pastangas, kad būtų laikomasi Lietuvos Moksleivių Krepšinio Lygos ir jos organizuojamų čempionatų nuostatų. Taip pat tikiuosi, kad bus užtikrintas kokybiškas ir nešališkas teisėjavimas, kad teisėjai suprastų, jog nesvarbu, kad čia rungtyniauja vaikai, kuriems tarsi užtenka tik smagiai pažaisti ir pabėgioti aikštelėje. Šie vaikai jau pakankamai supranta krepšinio taisykles, daug treniruojasi, dalyvauja varžybose, siekia prizinių vietų ir tikrai nenusipelno, kad dėl nekokybiško ir šališko teisėjavimo per vienas rungtynes būtų nubrauktas viso sezono triūsas.

Komentarai

2013-05-15 18:43
to efas
Mkl varzybu video?;DDD tu tikiuosi juokauji.o del saboniuku tevu(panasiai ir marciulionuku)-tai jie,atrodo,arba taisykles ne visas zino(ypac kai kuriuos specifinius dalykus vaiku lygyje),arba bando apeliuot i arbitrus-ir ne tik mazesniuose miestuose-tas pats ir Vilniuj zaidziant pries koki VKM ar SKM..

--
parašyta iš mobiliesiems telefonams pritaikytos svetainės versijos m.basketnews.lt
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-12 17:01
ziurovas
ABSURDAS! Va tas straipsnis tai tikrai šmeižikiškas, o ne ANAS! Pagalvokim, kodėl tokio straipsnio nepriėmė MKL? Be to, kaip sužinojau, tai ne pirmas šių tėvų "išsišokimas". Ir tylių skundų dėl jų (tėvų) elgesio jau buvo prieš tai!
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-09 21:29
RodmanaiMaladiec vaikis esi! Maladiec, kad parodot didmiesčiams, jog ir mažesni miesteliai moka žaisti krepšinį :)


AČIŪ :)
Įvertinimas:
-1
(vertina tik prisijungę)
2013-05-07 22:23
Rodmanai
Maladiec vaikis esi! Maladiec, kad parodot didmiesčiams, jog ir mažesni miesteliai moka žaisti krepšinį :)
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 23:51
video kur rasti galima? kazkaip nelabai tikiu situo straipsniu... kodel visu varzybu video cia nera prikabinto ar as jo nepastebiu? pamatysim, kas tada sioje situacijoje yra teisus
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 20:24
Aš žaidžiu šilutes SM-2001 metuose ir aš žaidžiau tose rungtynese visų pirma kai tas kauniskis "susizeide" ( jokio konflikto nebuvo nebuvo tik zaidybinis epizodas) iskarto buvo iskviesti medikai. Teisejai normaliai teisejavo ispradzių, bet paskui jie issigando, kad tevai dar ko nors nepadarys vel, o paskui pradejo kaunieciai laikyti uz maikiu o kai vienam skyre prazanga uz tai jie iskart pradejo gincytis.

Rungtyniu pabaigoje ta kazkokia mama pradejois oro rautis ant musu trenerio. Pries rungtynes kai ie atvaziavo buvo nustebe, kad pas musu saleje yra tik viena svieslente jie tegul nuvaziuoja pazaisti ten kur isviso nera svieslenciu ir nezinai kiek laiko liko ir koks rezultatas. O kai sako kad reikia moketi pralaimeti tai mes laimejom tas rungtynes 3 taskais ir dar aplosim :)
Įvertinimas:
-1
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 18:46
Algirdas
Reikia nustoti "tėvų komitetams"važinėti į varžybas.Labai apmaudu,kad kiekvienas tėvas ar mama "mato"savo vaiką Saboniu ar Valančiūnu...Tiek erzelio įneša tėvų priešprieša,kad gėda žiūrėti.palikite Jūs ramybėje savo augintinius,kurie turi trenerį ir lai tobulėja,lai grūdinasi ir kai teisėjai nepamato vienos ar kitos baudos.Pažiūrėkite LKl.Teisėjauja tarptautinės kategorijos arbitrai.Jų tarpe ir R.Brazauskas!!!Galdikui sulaužo žandikaulį ,o jam skiriama nesportinė pražanga ir išvejamas iš aikštės.Trys teisėjai!!!Ir nei vienas nematė???.Stebite Eurolygą?Kokie honorarai,o teisėjavimas ar visada geras/taip ,kad susitaikykite su tuo,kad teisėjų klaidos -sudėtinė žaidimo dalis.Jei krepšininkas neįmeta iš po krepšio-liurbis?Tai ir teisėjas nepamatęs "kitu kampu"pražangos ar linijos užmynimo irgi savotiškas liurbis.tik vieni tikri liurbiai,o kiti moka ir apsimesti vieno naudai:))Sėkmės.O tėvams irgi reikia išduoti licenzijas po kokių 20Lt.registruoti tribūnose ir diskvalifikuoti ...už tėvų įžūlų elgesį jo(ar jos) sūnų.O ką?Naujiena:))
Įvertinimas:
+1
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 17:22
Simas
Teisėjams kažkur reikia pradėti teisėjauti, tad natūralu, jog pradedama MKL. To pasekoje, daugiau klaidų, tačiau su patirtimi ir klaidų pradeda mažėti. Ypač jaunus teisėjus gali išmušti iš vėžių kelios klaidos rungtynių pradžioje, kurias gali būti labaisunku pamiršti. Ypač, jei prisideda spaudimas iš šalies. Seniau "savų" komandų" palaikymas buvo didesnė problema, tačiau dabar norint teisėjauti MKL reikia išlaikyti taisyklių ir fizinį testą, tam, kad gauti licenciją. Tad nėra taip, kad teisėjauja visiškai nemotyvuoti teisėjai. Ir nuoširdžiai tikiu, jog įdėjus tiek darbo būtų specialiai palaikoma kažkuri pusė.
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 16:04
V
Kažkodėl jei kalti, tai tik teisėjai. Pačiam kiek teko MKL stebėti, tai būna, kad blogai švilpia, bet palyginus teisėjų klaidas (jų būna apie 10-15, kas yra daug) ir komandų (po 20-25) tai arbitrai klysta mažiau.

Plius, tėvai-"specialistai" irgi padaro savo, man asmeniškai gėda žiūrėti į tokius, kurie visas taisykles žino, o tik duotum švilpuką į burną ir nesugebėtų pamatyti visiškai nieko.
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 14:52
Kiek teko stebėti varžybas, tai liūdnas vaizdas su teisėjavimu. Toks vaizdas, kad teisėjams visiškai vienodai paišo jų darbo kokybė. Bet pagalvojau, kodėl negali žiūrovai užversti MKL skundais dėl teisėjavimo? Jei jau pačios komandos tyli. Tyli, nes, matyt, prisibijo bangas kelti. Reiktų kažkaip atkreipti lygos dėmesį į teisėjavimo kokybę vaikų krepšinyje.
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 14:16
Teisybė. Tačiau yra ir tokių teisėjų, kuriems visiškai vienodai, kaip teisėjauja ir kaip "švilpia". Pabendravus, susidarė įspūdis, kad jie vaikų varžybas nelaiko rimtomis. Todėl ir teisėjauja atsainiai. O tada ir kyla visokie konfliktai. Bet kokiu atveju, jei jau Moksleivių krepšinio lygai tikrai rūpi jų organizuojami čempionatai, o aš net neabejoju, kad rūpi, tai jie privalo pasirūpinti ir teisėjavimo kokybe.
Įvertinimas:
+1
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 13:10
MATTO FATTO
GENTLEMEN!
Įvertinimas:
-1
(vertina tik prisijungę)
2013-05-06 13:08
Martynas
teisejavimas vaiku krepsinyje yra tragiskas. labai daug treneriu turi savo teisejus kurie uz juos svilpia. buna absurdisku teiseju sprendimu ypac svarbiose rungtynese. nusvilpia akivaizdziai be jokios sazines ir gedos. o treneris ar zaidejai jauciasi bejegiai nes teisejas uz bet ka duoda nesportines ir taip dar labiau pakenkia. geda tkiem treneriam ir teisejam, tai smukdo krepsini. gaila kad dauguma taip elgiasi
Įvertinimas:
Nėra
(vertina tik prisijungę)
Ačiū, kad prenešėte apie nekultūringą, pažeidžiantį įstatymus, reklamuojantį ar kurstantį nelegaliems veiksmams komentarą.

Komentuoti
Vardas:      
  Liko simbolių:     Iš viso komentarų: 13

„BasketNews.lt“ pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi, nesusiję su tema, pasirašyti kito asmens vardu, pažeidžia įstatymus, reklamuoja, kursto nelegaliems veiksmams.